czwartek, 27 czerwca 2013

Marzenia


Seria z Weroniką kojarzy mi się ze spełnianiem marzeń.. kiedy robiłyśmy zdjęcia w makach o zachodzie słońca, od razu pomyślałam o swoich marzeniach, o tych chwilach, które tak bardzo chciałabym wprowadzić w życie. Nie będę opisywać naszej sesji. Zostawiam Was z cytatem i ze swoimi wnioskami.

"Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych. Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”Nie zamierzam przyglądać się biernie.. będę walczyć o swoje marzenia! Mam jedno, ogromne, dotyczące fotografii.. spełnię je. Bynajmniej, będę do tego dążyć, dotychczas, tylko się użalałam nad sobą - KONIEC TEGO! Chcę spełnić swoje marzenie! I będę walczyć o nie ze wszystkich sił! 7 komentarzy:

 1. hahaha aktualnie śmieje się do komputera a łzy same ciekną mi po policzkach, tak! doprowadziłaś mnie tym cytatem do takiego stanu. Mało kto mnie inspiruje, dodaje wiary, pozwala wierzyć w lepszy czas, czytając twojego bloga, oglądając zdjęcia stałaś się dla mnie taką właśnie osobą. Kurcze, dobra jesteś! a twoje zdjęcia? no właśnie, są takie, że aż brakuje mi słów. ;***

  OdpowiedzUsuń
 2. Piękne zdjęcie ,co do cytatu ,to jest niesamowity (jakby można wiedzieć to kto to wypowiedział ,napisał?).Kasiu inspirujesz i mnie ,choć się nie znamy i pewnie nigdy nie poznamy ,to twoje zdjęcia ,zachęcają mnie do jeszcze większej pracy .Zainspirowałaś mnie do stworzenia sesji tanecznej;)
  Wracając do cytatu to trzeba wykorzystywać dary ,które otrzymaliśmy ,ja sobie to ostatnio uświadomiłam ,dzięki pewnemu człowiekowi ,który powiedział mi że powinnam walczyć o marzenia .3maj się Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten cytat jest wspaniały. Szkoda, że nie mam odwagi zauważyć tej magicznej chwili. Brak wiary w siebie i poczucie bezradności z kilkoma sprawami w moim życiu bardzo mnie blokują w tym co najbardziej kocham, czyli tak jak Ty, fotografii. Jednakże Tobie gratuluję postawy i życzę spełnienia marzeń z całego serca! :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Kasiu! Zakończyłaś walkę o marzenia, mam nadzieję, że już przenigdy nie zwątpisz w siebie, a zwłaszcza nie w swoje fotograficzne umiejętności! Pamiętaj, ile osób Cię wspiera, wierzy w Ciebie i podziwia :*

  Ah, i błagam, wyznaj mi, gdzie taka piękna łąka pełna maków! :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Bynajmniej nie znaczy to samo co przynajmniej.

  OdpowiedzUsuń